Privacybeleid

Dit privacy beleid legt in detail uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, hoe we ze beschermen en welke rechten u heeft. Dit beleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetgeving.

 

1. Verzameling van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van consumenten in de volgende situaties en via de volgende bronnen:

 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten, een account aanmaakt, zich inschrijft voor nieuwsbrieven of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of sociale media.
 • Via het gebruik van onze website, waarbij wij gegevens verzamelen zoals IP-adressen, browserinformatie, apparaat gegevens, en gebruikspatronen.
 • Via partners of externe bronnen die gegevens delen in overeenstemming met hun eigen privacy beleid.

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende omvatten:

 • Contactgegevens: Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Identificatiegegevens: Gebruikersnaam, geboortedatum, identiteitsbewijs.
 • Betaalinformatie: kredietkaart en bankkaartgegevens, bankrekeningnummers, factuuradres.
 • Gebruiksgegevens: IP-adres, browserinformatie, bezochte pagina’s, aankopen, en andere gebruiksstatistieken.

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Levering van diensten en goederen : om onze diensten en goederen aan u te leveren, uw account te beheren, en om klantenservice te bieden.
 • Personalisatie: om inhoud en aanbevelingen aan te passen op basis van uw voorkeuren en gebruiksgedrag.
 • Communicatie: om u te informeren over updates, promoties, en andere relevante informatie.
 • Naleving van wettelijke vereisten : om te voldoen aan wettelijke vereisten.

 

3. Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:

 • Met dienstverleners : externe bedrijven die namens ons diensten of goederen leveren, zoals betalingsverwerking, klantenservice, en IT-ondersteuning. Deze bedrijven zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden.
 • Met partners: als we samenwerken met andere bedrijven om gezamenlijke diensten of promoties aan te bieden.
 • Met overheidsinstanties: wanneer dit wettelijk vereist is.

 

4. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben uitgebreide veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen omvatten:

 • Technische maatregelen: gebruik van encryptie en firewalls.
 • Organisatorische maatregelen: beperking van de toegang tot persoonsgegevens tot bevoegde personen, opleiding van personeel over privacy en gegevensbescherming, en het uitvoeren van regelmatige risicobeoordelingen.

 

5. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens onder de AVG, waaronder:

 • U kunt verzoeken om toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • U kunt ons vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.
 • U heeft het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij dit in strijd is met wettelijke verplichtingen.
 • U kunt ons vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken onder bepaalde omstandigheden.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing of andere doeleinden.
 • U kunt vragen om een kopie van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar formaat.

 

6. Contact

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, uw rechten wilt uitoefenen, of een klacht wilt indienen over onze gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen via : info@revolutionmotors.be.

 

7. Wijzigingen in dit privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Als er significante wijzigingen zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via e-mail, onze website, of andere geschikte kanalen. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Van zaterdag 13 juli tot vrijdag 19 juli werken we enkel op afspraak, de toonzaal zal niet doorlopend open zijn. van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 3 augustus zijn wij gesloten. Mails worden verwerkt en verhuur van motors blijft doorgaand mogelijk.